Obszary chronione Przemków - Przemków

Ochrona przyrody w gminie Przemków

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Przemków? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Przemków, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Przemków

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Szprotawki: 0.39 ha
park krajobrazowy
  • Przemkowski Park Krajobrazowy: 8735.0 ha
użytek ekologiczny
  • Przemkowskie Bagno: 557.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Jelonek Przemkowski: 0.02 ha
rezerwat
  • Stawy Przemkowskie: 1072.0 ha
  • Łęgi Źródliskowe koło Przemkowa: 140.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Bory Dolnośląskie: 3083.0 ha
  • Stawy Przemkowskie: 1981.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Gromadka
Przejdź na nowy: Geoportal Przemków

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: