Obszary chronione Radwanice - polkowicki

Ochrona przyrody w Radwanicach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Radwanicach? Sprawdź aktualne statystyki dla Radwanic, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Radwanic

park krajobrazowy
  • Przemkowski Park Krajobrazowy: 1055.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Jelonek Przemkowski: 27.0 ha
rezerwat
  • Buczyna Jakubowska: 20.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Bory Dolnośląskie: 340.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Radwanice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: