Geoportal Pleśna - tarnowski - Obszary chronione Pleśna - tarnowski

Obszary chronione Pleśna - tarnowski

Ochrona przyrody w Pleśnej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Pleśnej? Sprawdź aktualne statystyki dla Pleśnej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Pleśnej

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego: 8306.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolny Dunajec: 100.0 ha
  • Biała Tarnowska: 52.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Lubinka: 9.2 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Tarnów, Ochrona przyrody Wojnicz, Ochrona przyrody Gromnik
Przejdź na nowy: Geoportal Pleśna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: