Obszary chronione Ostróda - ostródzki

Ochrona przyrody w gminie Ostróda

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Ostróda? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Ostróda, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Ostróda

obszar chronionego krajobrazu
 • Lasów Taborskich: 6815.0 ha
 • Wzgórz Dylewskich: 6690.0 ha
 • Dolina Górnej Drwęcy: 3489.0 ha
 • Kanału Elbląskiego: 2484.0 ha
 • Dolina Dolnej Drwęcy: 1737.0 ha
park krajobrazowy
 • Welski Park Krajobrazowy - otulina: 6708.0 ha
 • Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich: 4788.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Drwęcy: 3427.0 ha
 • Ostoja Dylewskie Wzgórza: 2646.0 ha
użytek ekologiczny
 • Jezioro Gąsiory: 19.0 ha
 • Żurawisko: 10.0 ha
rezerwat
 • Rzeka Drwęca: 645.0 ha
 • Jezioro Francuskie: 15.0 ha
 • Dylewo: 9.7 ha
 • Jezioro Czarne: 9.4 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Ostróda

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: