Geoportal Horodło - hrubieszowski - Obszary chronione Horodło - hrubieszowski

Obszary chronione Horodło - hrubieszowski

Ochrona przyrody w Horodle

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Horodle? Sprawdź aktualne statystyki dla Horodła, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Horodła

obszar chronionego krajobrazu
  • Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu: 5769.0 ha
park krajobrazowy
  • Strzelecki Park Krajobrazowy: 4503.0 ha
  • Strzelecki Park Krajobrazowy - otulina: 2771.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Uroczyska Lasów Strzeleckich: 666.0 ha
  • Poleska Dolina Bugu: 453.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Kacapka": 17.0 ha
rezerwat
  • Liski I: 37.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Środkowego Bugu: 3993.0 ha
  • Lasy Strzeleckie: 2889.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Horodło

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: