Geoportal Dubienka - chełmski - Obszary chronione Dubienka - chełmski

Obszary chronione Dubienka - chełmski

Ochrona przyrody w Dubience

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dubience? Sprawdź aktualne statystyki dla Dubienki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dubienki

obszar chronionego krajobrazu
  • Grabowiecko-Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu: 1578.0 ha
park krajobrazowy
  • Strzelecki Park Krajobrazowy: 2839.0 ha
  • Strzelecki Park Krajobrazowy - otulina: 989.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Poleska Dolina Bugu: 1318.0 ha
  • Uroczyska Lasów Strzeleckich: 120.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Środkowego Bugu: 1909.0 ha
  • Lasy Strzeleckie: 686.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Dubienka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: