Geoportal Hrubieszów - Obszary chronione Hrubieszów

Obszary chronione Hrubieszów

Ochrona przyrody w Hrubieszowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Hrubieszowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Hrubieszowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Hrubieszowa

obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Środkowego Bugu: 2.2 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Hrubieszów, Ochrona przyrody Horodło, Ochrona przyrody Werbkowice
Przejdź na nowy: Geoportal Hrubieszów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: