Geoportal Jabłonka - nowotarski - Obszary chronione Jabłonka - nowotarski

Obszary chronione Jabłonka - nowotarski

Ochrona przyrody w Jabłonce

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Jabłonce? Sprawdź aktualne statystyki dla Jabłonki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Jabłonki

obszar chronionego krajobrazu
 • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 21257.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Torfowiska Orawsko-Nowotarskie: 2355.0 ha
 • Czarna Orawa: 166.0 ha
 • Na Policy: 0.55 ha
 • Ostoja Babiogórska: 0.52 ha
park narodowy
 • Babiogórski Park Narodowy: 14.0 ha
rezerwat
 • Bembeńskie - otulina: 49.0 ha
 • Bembeńskie: 41.0 ha
 • Rezerwat na Policy im.prof.Zenona Klemensiewicza: 0.29 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Torfowiska Orawsko-Nowotarskie: 2318.0 ha
 • Pasmo Policy: 374.0 ha
 • Babia Góra: 106.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Jabłonka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: