Obszary chronione Lipnica Wielka - nowotarski

Ochrona przyrody w Lipnicy Wielkiej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Lipnicy Wielkiej? Sprawdź aktualne statystyki dla Lipnicy Wielkiej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Lipnicy Wielkiej

obszar chronionego krajobrazu
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 5912.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Babiogórska: 824.0 ha
park narodowy
  • Babiogórski Park Narodowy: 826.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Babia Góra: 1517.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Jabłonka, Ochrona przyrody Bystra-Sidzina, Ochrona przyrody Zawoja
Przejdź na nowy: Geoportal Lipnica Wielka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: