Geoportal Jabłonna - legionowski - Obszary chronione Jabłonna - legionowski

Obszary chronione Jabłonna - legionowski

Ochrona przyrody w Jabłonnie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Jabłonnie? Sprawdź aktualne statystyki dla Jabłonny, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Jabłonny

obszar chronionego krajobrazu
  • Warszawski: 4545.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Kampinoska Dolina Wisły: 1380.0 ha
  • Ostoja Nowodworska: 0.03 ha
park narodowy
  • Kampinoski Park Narodowy - otulina: 383.0 ha
rezerwat
  • Ławice Kiełpińskie: 388.0 ha
  • Kępy Kazuńskie: 111.0 ha
  • Bukowiec Jabłonnowski: 33.0 ha
  • Jabłonna: 22.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Środkowej Wisły: 766.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Jabłonna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: