Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jastków - lubelski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Jastków

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Jastkowie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Jastkowie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Jastków

Sprawdź MPZP Jastków dla dowolnej działki w Jastkowie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXIV/172/2020 Rady Gminy Jastków z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków – część IV – etap A – obszary położone w obrębach geodezyjnych: Tomaszowice Kolonia, Moszna, Moszna Kolonia, Miłocin, Ożarów
  Numer uchwały: XXIV/172/2020
  Data uchwalenia: 2020-10-30
 • Uchwała nr XXIV/171/2020 Rady Gminy Jastków z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków – część V – obszary położone w obrębach geodezyjnych: Ługów, Moszenki, Sługocin, Sieprawki Kolonia, Sieprawice
  Numer uchwały: XXIV/171/2020
  Data uchwalenia: 2020-10-30
 • Uchwała nr XXII/157/2020 Rady Gminy Jastków z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków dla działek o numerach ewidencyjnych 225/4 i 226/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Józefów Pociecha
  Numer uchwały: XXII/157/2020
  Data uchwalenia: 2020-08-28
 • Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Jastków z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków – część II – obszary położone w obrębach geodezyjnych: Smugi, Snopków, Kolonia Natalin, Marysin, Barak, Dębówka
  Numer uchwały: XI/78/2019
  Data uchwalenia: 2019-09-27
 • Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Jastków z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków – część III – obszary położone w obrębach geodezyjnych: Tomaszowice, Płouszowice, Płouszowice Kolonia, Dąbrowica
  Numer uchwały: V/38/2019
  Data uchwalenia: 2019-03-08
 • Uchwała nr XLIV/319/2018 Rady Gminy Jastków z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków – część I – obszary położone w obrębach geodezyjnych: Józefów - Pociecha, Piotrawin I, Piotrawin II, Panieńszczyzna i Jastków (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IF-II.4131.13.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały)
  Numer uchwały: XLIV/319/2018
  Data uchwalenia: 2018-03-23

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: