Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Lublin

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Lublin

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Lublinie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Lublinie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Lublin

Sprawdź MPZP Lublin dla dowolnej działki w Lublinie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr 1149/XXXVII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VIA (Bronowice – rejon ul. Łęczyńskiej), Obszar D – rejon ulicy Przyjaźni
  Numer uchwały: 1149/XXXVII/2022
  Data uchwalenia: 2022-03-31
 • Uchwała nr 1147/XXXVII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VIA (Bronowice – rejon ul. Łęczyńskiej), Obszar B – rejon ulicy Podlaskiej i ulicy Fabrycznej
  Numer uchwały: 1147/XXXVII/2022
  Data uchwalenia: 2022-03-31
 • Uchwała nr 1150/XXXVII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VIA (Bronowice – rejon ul. Łęczyńskiej), Obszar C – rejon ulicy Krzemionki
  Numer uchwały: 1150/XXXVII/2022
  Data uchwalenia: 2022-03-31
 • Uchwała nr 1148/XXXVII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część II, obejmującego południową część ośrodka usługowego „Centrum Zana” w rejonie ulicy Jana Sawy
  Numer uchwały: 1148/XXXVII/2022
  Data uchwalenia: 2022-03-31
 • Uchwała nr 1151/XXXVII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część VIA (Bronowice – rejon ul. Łęczyńskiej), Obszar A – rejon ulicy Firlejowskiej
  Numer uchwały: 1151/XXXVII/2022
  Data uchwalenia: 2022-03-31
 • Uchwała nr 1117/XXXVI/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno - wschodni dla obszaru A – rejon ulicy Trześniowskiej
  Numer uchwały: 1117/XXXVI/2022
  Data uchwalenia: 2022-03-03

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: