Obszary chronione Jedlnia-Letnisko - radomski

Ochrona przyrody w Jedlni-Letnisku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Jedlni-Letnisku? Sprawdź aktualne statystyki dla Jedlni-Letniska, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Jedlni-Letniska

park krajobrazowy
  • Kozienicki Park Krajobrazowy - otulina: 2653.0 ha
  • Kozienicki Park Krajobrazowy: 377.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Puszcza Kozienicka: 760.0 ha
użytek ekologiczny
  • użytek 128: 0.89 ha
  • użytek 133: 0.71 ha
  • użytek 30: 0.01 ha
rezerwat
  • Jedlnia: 88.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Kozienicka: 2575.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Jedlnia-Letnisko

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: