Geoportal Pionki - radomski - Obszary chronione Pionki - radomski

Obszary chronione Pionki - radomski

Ochrona przyrody w gminie Pionki

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Pionki? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Pionki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Pionki

park krajobrazowy
 • Kozienicki Park Krajobrazowy: 14577.0 ha
 • Kozienicki Park Krajobrazowy - otulina: 8395.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Puszcza Kozienicka: 13856.0 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 98: 11.0 ha
 • użytek 63: 10.0 ha
 • użytek 51: 9.1 ha
 • użytek 131: 8.1 ha
 • użytek 120: 8.1 ha
 • użytek 65: 7.4 ha
 • użytek 102: 6.7 ha
 • użytek 94: 6.0 ha
 • użytek 70: 5.1 ha
 • użytek 58: 4.7 ha
 • użytek 55: 4.2 ha
 • użytek 69: 3.9 ha
 • użytek 74: 3.7 ha
 • użytek 126: 3.5 ha
 • użytek 64: 3.2 ha
 • użytek 96: 3.1 ha
 • użytek 30: 2.8 ha
 • użytek 124: 2.3 ha
 • użytek 52: 2.3 ha
 • użytek 266: 2.0 ha
 • użytek 71: 1.8 ha
 • użytek 95: 1.8 ha
 • użytek 100: 1.5 ha
 • użytek 119: 1.4 ha
 • użytek 99: 1.2 ha
 • użytek 73: 1.2 ha
 • użytek 75: 1.1 ha
 • użytek 76: 1.0 ha
 • użytek 122: 0.96 ha
 • użytek 56: 0.94 ha
 • użytek 127: 0.93 ha
 • użytek 97: 0.73 ha
 • użytek 57: 0.67 ha
 • użytek 61: 0.62 ha
 • użytek 72: 0.58 ha
 • użytek 125: 0.55 ha
 • użytek 101: 0.51 ha
 • użytek 123: 0.51 ha
 • użytek 88: 0.45 ha
 • użytek 132: 0.45 ha
 • użytek 121: 0.44 ha
 • użytek 62: 0.44 ha
 • użytek 60: 0.42 ha
 • użytek 54: 0.34 ha
 • użytek 66: 0.29 ha
 • użytek 53: 0.26 ha
 • użytek 129: 0.26 ha
rezerwat
 • Brzeźniczka: 131.0 ha
 • Załamanek: 79.0 ha
 • Ługi Helenowskie: 52.0 ha
 • Ponty - Dęby: 52.0 ha
 • Pionki: 42.0 ha
 • Ciszek: 37.0 ha
 • Okólny Ług - otulina: 37.0 ha
 • Leniwa: 36.0 ha
 • Ponty im. Teodora Zielińskiego: 36.0 ha
 • Źródło Królewskie: 30.0 ha
 • Okólny Ług: 26.0 ha
 • Jedlnia: 0.02 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Ostoja Kozienicka: 22972.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Pionki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: