Geoportal Radom - Obszary chronione Radom

Obszary chronione Radom

Ochrona przyrody w Radomiu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Radomiu? Sprawdź aktualne statystyki dla Radomia, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Radomia

obszar chronionego krajobrazu
  • Iłża-Makowiec: 0.07 ha
park krajobrazowy
  • Kozienicki Park Krajobrazowy - otulina: 1383.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Puszcza Kozienicka: 0.95 ha
użytek ekologiczny
  • użytek 136: 0.62 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Kozienicka: 126.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Radom

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: