Obszary chronione Jedwabno - szczycieński

Ochrona przyrody w Jedwabnie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Jedwabnie? Sprawdź aktualne statystyki dla Jedwabna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Jedwabna

obszar chronionego krajobrazu
 • Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej: 31189.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Napiwodzko-Ramucka: 9170.0 ha
użytek ekologiczny
 • Obiekt Stawowy Tylkowo: 7.0 ha
 • Zamulewo: 5.3 ha
 • Złotko: 4.9 ha
 • Okonek: 4.8 ha
 • Żabieniec: 2.4 ha
 • Grzybiczne: 2.4 ha
rezerwat
 • Małga: 156.0 ha
 • Galwica: 95.0 ha
 • Dęby Napiwodzkie: 37.0 ha
 • Jezioro Kośno: 2.6 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Napiwodzko-Ramucka: 27654.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Jedwabno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: