Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jejkowice - rybnicki

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Jejkowice

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Jejkowicach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Jejkowicach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Jejkowice

Sprawdź MPZP Jejkowice dla dowolnej działki w Jejkowicach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr BR.0007.XLI.256.2022 Rady Gminy Jejkowice z dnia 26 września 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jejkowice w granicach administracyjnych
  Numer uchwały: BR.0007.XLI.256.2022
  Data uchwalenia: 2022-09-26
 • Uchwała nr VII/38/2015 Rady Gminy Jejkowice z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jejkowice w granicach administracyjnych
  Numer uchwały: VII/38/2015
  Data uchwalenia: 2015-06-15
 • UCHWAŁA Nr XXXVIII/186/2002 Rady Gminy Jejkowice z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy obszar "F".
  Numer uchwały: XXXVIII/186/2002
  Data uchwalenia: 2002-01-28
 • UCHWAŁA Nr XXXVIII/185/2002 Rady Gminy Jejkowice z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy obszar "E".
  Numer uchwały: XXXVIII/185/2002
  Data uchwalenia: 2002-01-28
 • UCHWAŁA Nr XXXVIII/184/2002 Rady Gminy Jejkowice z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części gminy strona południowa obszar "D".
  Numer uchwały: XXXVIII/184/2002
  Data uchwalenia: 2002-01-28
 • UCHWAŁA Nr XXXVIII/183/2002 Rady Gminy Jejkowice z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części gminy strona zachodnia obszar "C".
  Numer uchwały: XXXVIII/183/2002
  Data uchwalenia: 2002-01-28

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Rybnik, MPZP Gaszowice, MPZP Lyski
Przejdź na nowy: Geoportal Jejkowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: