Pozwolenia na budowę Joniec - płoński

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Jońcu

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Jońca. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Jońcu. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Jońca

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Jońcu. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, szczelnego zbiornika bezodpływowego z instalacją, wewnętrznej linii zasilającej oraz studnii wierconej z instalacją
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.310.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.242.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek jednorodzinny wolonstojący, szczelny zbiornik bezodpływowy z instalacją
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.224.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN ze złączami kablowymi nN oraz rozbiórka elektroenergetycznej linii napowietrznej nN wraz z przyłączami napowietrznymi nN
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6743.6.46.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-24
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk,
  Status: Brak sprzeciwu
 • Budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej SN/nN. słupa w linii napowietrznej SN oraz rozbiórki stacji transformatorowej SN/nN i słupa w linii napowietrznej SN
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.154.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wewnętrznej linii zasilającej, studni głębinowej z instalacją oraz szczelnego zbiornika bezodpływowego z instalacją
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.112.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynku mieszkalnego jednorodzinnego, szczelnego zbiornika bezodpływowego z instalacją, wewnetrznej linii zasilającej, studnia, zbiornika na gaz o poj. V= 2700L z instalacją
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.118.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny, szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe z instalacją kanalizacyjną, przyłącza wodociągowego do istniejącej studni oraz wlz
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.113.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny, zbiornik bezodpływowy na ścieki z instalacjąkanalizacyjną, studnia zinstalacją wodociągową, wlz
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.98.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek rekreacji indywidualnej , studnii z zewnętrzną instalacja wodociągowa, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe z instalacją kanalizacyjną oraz wewnętrzna linia zasilająca
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.101.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Joniec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: