Pozwolenia na budowę Kalinowo - ełcki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Kalinowie

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Kalinowa. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Kalinowie. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Kalinowa

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Kalinowie. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul.Sadowa w Kalinowie, dz.nr 265/21.
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.19.33.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-06-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obr.Laski Wielkie, gm.Kalinowo, dz.nr 9/1.
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.19.32.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku magazynowego w obr.Dudki, gm.Kalinowo, dz.nr 104/4.
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.19.31.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obr.Laski Wielkie, gm.Kalinowo, dz.nr 87/15, 87/8.
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.19.29.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Sadowa w Kalinowie, dz.nr 265/20.
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.19.28.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul.Sadowa w Kalinowo, dz.nr 265/22.
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.19.26.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
  Status: Decyzja pozytywna
 • zmiana decyzji nr 160/2021 z dnia 26.03.2021r.B.6740.19.11.2021 pozwolenia na budowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zaprojektowanymi urządzeniami budowlanym w obr.Jędrzejki, gm.Kalinowo, dz.nr 30/20, wg projektu zamiennego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.19.24.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zaprojektowanymi urządzeniami budowlanymi w obr.Łoje, gm.Kalinowo, dz.nr 25/3.
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.19.23.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku letniskowego wraz z zaprojektowanymi urządzeniami budowlanymi w obr.Makosieje, gm.Kalinowo, dz.nr 49/21.
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.19.22.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV, budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV oraz elektroenergetyczne przyłącza kablowe nN 0,4 kV wraz ze wstawieniem słupa w istniejącą elektroenergetyczną linię napowietrzną SN-15kV- zasilanie drogowych urządzeń towarzyszących drogi ekspresowej S61 w obr.Gołubka, gm.Kalinowo, dznr 81.
  Nr wniosku/zgłoszenia: B.6740.19.21.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Kalinowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: