Geoportal Wieliczki - olecki - Pozwolenia na budowę Wieliczki - olecki

Pozwolenia na budowę Wieliczki - olecki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Wieliczkach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Wieliczek. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Wieliczkach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Wieliczek

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Wieliczkach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 61
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Olecko, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przeniesienie decyzji AB.6740.282.2020 z dnia 05.10.2020 dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 59
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Olecko, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektrowni fotowoltaicznej do 1MW. Zmiana pozwolenia na budowę z 04.11.2019 AB.6740.297.2019.
  Nr wniosku/zgłoszenia: 49
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Olecko, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia AB.6740.254.2016 w części dotyczącej usytuowania budynku i rzędnej parteru z 157,00 na 157,65 p.p.p
  Nr wniosku/zgłoszenia: 47
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Olecko, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 27
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Olecko, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 468
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Olecko, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 454
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Olecko, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Zmiana decyzji AB.6740.282.2020 z dnia 05.10.2020
  Nr wniosku/zgłoszenia: 447
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Olecko, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa instalacji gazowej na gaz propan-butan (butle gazowe) na instalację przewodową (gaz ziemny) wraz z podziemną instalacją gazową
  Nr wniosku/zgłoszenia: 443
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Olecko, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 321
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Olecko, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Wieliczki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: