Pozwolenia na budowę Raczki - suwalski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Raczkach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Raczków. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Raczkach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Raczkach w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Raczkach dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Raczkach wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Raczków

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Raczkach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budynek mieszkalny jendorodzinny
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.2.43.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-09-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.2.42.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.2.40.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-21
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Obora hodowlana dla młodego bydła opasowego o obsadzie 27 DJP, zewnętrzna zalicznikowa instalacja elektryczna, zewnętrzna zawodomierzowa instalacja wodociągowa
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.2.39.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek gospodarczy do przechowywania płodów rolnych i maszyn rolniczych, zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków, zewnętrzna zalicznikowa ionstalacja elektryczna, przyłącze wodociągowe z sieci gmninnej, wewnętrzna instalacja gazowa i zewnętrzna instalacja gazowa ze zbiornikiem na gaz płynny
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.2.38.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny, zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z szczelnym zbiornikiem na ścieki o poj. 6,0m3,przyłacze wodociągowe z gminnej sieci wodociągowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.2.37.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-05
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wew. inst. gazowej na gaz płynny propan z kotłem grzewczym i kuchnią gazową w bud. miesz. jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.2.36.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-05
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Instalacja zbiornika gazu płynnego zasilania z pojedyńczego naziemnego zbiornika o poj. 2700l. Wewnętrzna instalacja gazowa do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.2.35.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-08-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej wraz z inst. wod.-kan. i eNN
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.2.34.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego na maszyny rolnicze oraz zewnętrznej zalicznikowej instalacji elektrycznej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.2.31.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-07-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Nowinka