Geoportal Raczki - suwalski - Pozwolenia na budowę Raczki - suwalski

Pozwolenia na budowę Raczki - suwalski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Raczkach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Raczków. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Raczkach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Raczków

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Raczkach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budynek mieszkalny jednorodzinnego z lokalem usługowym oraz budową zewnętrznej podziemnej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i przyłączem kanalizacyjnym.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.2.22.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: przyłączem wodociągowym, zew. instalacją kanalizacji sanitarnej i zew. zalicznikową inst elektryczną (wlz)
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.2.19.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-15
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.2.18.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku rekreacji indywidualnej, adaptacja projektu typowego "GL 1030", pracowni "Studio Atrium" wraz z zewnętrzną instalacją energetyczną, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i przydomową oczyszczalnią ścieków.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.2.17.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-31
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek gospodarczy w ramach nowej zabudowy zagrodowej wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacij sanitarnej z przydomową oczyszczalnią ścieków, zewnętrzną zalicznikową instalacją elektryczną i przyłączem wodociągowym z gminnej sieci wodociągowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.2.16.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.2.13.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-11
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek yusługowy biurowo-socjalny z garażem dwustanowiskowym wraz z zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną oraz ogrodzeniem o wysokości 2,2m.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.2.12.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-09
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektrowni słonecznej o mocy 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.2.11.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-08
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej wraz z insta;lacjami zewnętrznymi wod. - kan. i eNN oraz zbiornikiem szczelnym na ścieki o pojemności 9,80m sześciennych.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.2.10.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-03
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku moieszkalnego, adaptacja projektu typowego "Dom w Mekintoszach (WP)" pracowni "ARCHON" w ramach nowej zabudowy zagrodowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AIB.6740.2.9.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Suwałki, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Raczki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: