Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kamienica Polska - częstochowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Kamienica Polska

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Kamienicy Polskiej i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Kamienicy Polskiej, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Kamienica Polska

Sprawdź MPZP Kamienica Polska dla dowolnej działki w Kamienicy Polskiej. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr 233/XXXII/2022 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Wanaty oraz Zawada
  Numer uchwały: 233/XXXII/2022
  Data uchwalenia: 2022-06-28
 • Uchwała nr 232/XXXII/2022 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wschodniej części obrębu Wanaty w rejonie ulicy Osińskiej
  Numer uchwały: 232/XXXII/2022
  Data uchwalenia: 2022-06-28
 • Uchwała nr 145/XX/2021 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kolonia Klepaczka oraz w części obrębu Zawada
  Numer uchwały: 145/XX/2021
  Data uchwalenia: 2021-02-12
 • Uchwała nr 141/XIX/2020 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części obrębu Kamienica Polska przy ulicy Marii Konopnickiej
  Numer uchwały: 141/XIX/2020
  Data uchwalenia: 2020-12-30
 • Uchwała nr 68/XII/2019 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego po północnej stronie ulicy Kopalnianej w obrębie Kamienica Polska
  Numer uchwały: 68/XII/2019
  Data uchwalenia: 2019-11-27
 • Uchwała nr 154/XXVI/2013 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cztery wydzielone obszary położone w miejscowości Kolonia Klepaczka, na północ od ulicy Transportowej
  Numer uchwały: 154/XXVI/2013
  Data uchwalenia: 2013-06-13

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Kamienica Polska

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: