Geoportal Kamionka Wielka - nowosądecki - Obszary chronione Kamionka Wielka - nowosądecki

Obszary chronione Kamionka Wielka - nowosądecki

Ochrona przyrody w Kamionce Wielkiej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kamionce Wielkiej? Sprawdź aktualne statystyki dla Kamionki Wielkiej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kamionki Wielkiej

obszar chronionego krajobrazu
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 6411.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Nawojowa: 1096.0 ha
  • Łabowa: 1018.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Beskid Niski: 1249.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Kamionka Wielka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: