Geoportal Kleszczów - bełchatowski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kleszczów - bełchatowski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kleszczów - bełchatowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Kleszczów

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Kleszczowie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Kleszczowie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Kleszczów

Sprawdź MPZP Kleszczów dla dowolnej działki w Kleszczowie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XLVIII/612/2022 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec w zakresie zmiany tekstu uchwały
  Numer uchwały: XLVIII/612/2022
  Data uchwalenia: 2022-05-27
 • Uchwała nr XXXI/442/2021 Rady Gminy Kleszczów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części zwałowiska wewnętrznego Pola Bełchatów obejmującego część obrębu Piaski, Wola Grzymalina i Łękińsko
  Numer uchwały: XXXI/442/2021
  Data uchwalenia: 2021-04-22
 • Uchwała nr XXIII/290/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Żłobnica w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii na terenie strefy przemysłowej
  Numer uchwały: XXIII/290/2020
  Data uchwalenia: 2020-08-21
 • Uchwała nr XIV/124/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyrobiska oraz wysadu solnego „Dębina”
  Numer uchwały: XIV/124/2019
  Data uchwalenia: 2019-10-29
 • Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach geodezyjnych Rogowiec, Wolica i Kleszczów
  Numer uchwały: V/34/2019
  Data uchwalenia: 2019-01-29
 • Uchwała nr XL/391/2018 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Kleszczów w rejonie ulicy Głównej i Milenijnej
  Numer uchwały: XL/391/2018
  Data uchwalenia: 2018-01-24

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Kleszczów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: