Geoportal Kluki - bełchatowski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kluki - bełchatowski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kluki - bełchatowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Kluki

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Klukach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Klukach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Kluki

Sprawdź MPZP Kluki dla dowolnej działki w Klukach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr 150/XX/2016 Rady Gminy Kluki z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Trząs
  Numer uchwały: 150/XX/2016
  Data uchwalenia: 2016-12-01
 • Uchwała nr 194/XLIII/2013 Rady Gminy Kluki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Kluki oznaczonego nr działki 173/6, obręb geodezyjny Kluki
  Numer uchwały: 194/XLIII/2013
  Data uchwalenia: 2013-12-30
 • UCHWAŁA Nr 51/XXIII/08 RADY GMINY KLUKI z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kluki w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV
  Numer uchwały: 51/XXIII/08
  Data uchwalenia: 2008-11-26

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Kluki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: