Obszary chronione Kobylanka - stargardzki

Ochrona przyrody w Kobylance

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kobylance? Sprawdź aktualne statystyki dla Kobylanki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kobylanki

park krajobrazowy
 • Szczeciński Park Krajobrazowy "Puszcza Bukowa" - otulina: 302.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Wzgórza Bukowe: 617.0 ha
 • Torfowisko Reptowo: 605.0 ha
 • Dolina Płoni i Jezioro Miedwie: 277.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 1.4 ha
 • : 1.2 ha
 • : 1.2 ha
 • : 0.89 ha
 • : 0.88 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Torfowisko Reptowo: 461.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Jezioro Miedwie i okolice: 379.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: