Pozwolenia na budowę Kobylin-Borzymy - wysokomazowiecki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Kobylinie-Borzymach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Kobylina-Borzym. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Kobylinie-Borzymach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Kobylinie-Borzymach w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Kobylinie-Borzymach dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Kobylinie-Borzymach wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Kobylina-Borzym

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Kobylinie-Borzymach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Rozbudowa i przebudowa budynku obory dla krow mlecznych o obsadzie docelowej gospodarstwa do 85 DJP, budowa płyty gnojowej i zbiornika na gnojówkę
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.344.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa domu jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.315.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.313.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, elektroenergetycznej sieci SN-15kV, elektroenergetycznej sieci nn 0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.286.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka sieci elektroenergetycznej - napowietrznej stacji transformatorowej SN/nn, napowietrznej linii SN-15kV, napowietrznej linii nn-0,4 kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6741.4.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego na maszyny rolnicze , budynku gospodarczego na płody rolne w ilości dwóch sztuk wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.180.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-05-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa budynku gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.130.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-04-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku inwentarskiego-cielętnika wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.117.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-03-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wykonanie instalacji zbiornika naziemnego gazu płynnego o poj. 2,7 m3 wraz z przyłączem i gazową instalacją wewnętrzną na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.99.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-03-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego zasilana z pojedynczego naziemnego zbiornika o pojemności 2700 l i wewnętrzna instalacja gazowa dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.58.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-02-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Zawady