Pozwolenia na budowę Kobylin-Borzymy - wysokomazowiecki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Kobylinie-Borzymach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Kobylina-Borzym. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Kobylinie-Borzymach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Kobylina-Borzym

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Kobylinie-Borzymach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.101.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej wraz z budową zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o poj. 10m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.78.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-01
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci napowietrzno-kablowej SN 15kV, sieci kablowej nN 0,4kV, przyłącza kablowego nN SN/nN 15/0,4kV
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.30.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa, rozbudowa i nabudowa budynku inwentarskiego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.29.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły podstawowej na Gminne Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa budynku garażu OSP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórka trzech budynków gospodarczych
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.9.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-21
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na maszyny rolnicze
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.427.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-20
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku obory wolnostanowiskowej o obsadzie do 120 DJP z wew. zbiornikiem na gnojowicę i budowa zbiornika na nieczystości ciekłe w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.412.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa i przebudowa budynku obory dla krow mlecznych o obsadzie docelowej gospodarstwa do 85 DJP, budowa płyty gnojowej i zbiornika na gnojówkę
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.344.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa domu jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.315.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-31
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: BI.6740.1.313.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-28
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Kobylin-Borzymy

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: