Geoportal Zawady - białostocki - Pozwolenia na budowę Zawady - białostocki

Pozwolenia na budowę Zawady - białostocki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Zawadach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Zawad. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Zawadach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Zawad

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Zawadach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, podziemny zbiornik na gaz o poj. 2,7 m3 i doziemna instalacja zewnętrzna i wewnętrzna gazowa, doziemna instalacja elektryczna, szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe o poj. 10 m3 z doziemną instalacją kanalizacji sanitarnej w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6740.1.15.3.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Białystok, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbiórka budynku gospodarczego z częścią garażową
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6741.1.15.1.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-29
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Białystok, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna
 • pięć budynków inwentarskich do hodowli brojlerów kurzych o łącznej obsadzie 1296 DJP (259,2 DJP każdy), 15 silosów paszowych o poj. 25 MG (25 ton) każdy oraz budynek kotłowni na paliwo stałe, 3 zbiorniki szczelne na ścieki technologiczne z kurników o poj. 10 m3 każdy z doziemną instalacją kanalizacyjną
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6740.1.15.17.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-31
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Białystok, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6740.1.15.15.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-22
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Białystok, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna
 • roboty budowlane w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym polegające na wykonaniu otworu drzwiowego z nadprożem w ścianie zewnętrznej i schodów prowadzących do projektowanego otworu oraz zadaszenia
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6740.1.15.14.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Białystok, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej wraz ze zbiornikiem szczelnym o poj. 9,9 m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6740.1.15.12.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-06
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Białystok, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej oraz zbiornik szczelny na ścieki o poj. 9,9 m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6740.1.15.11.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Białystok, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa, przebudowa, nadbudowa oraz częściowa rozbiórka budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6740.1.15.10.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-10
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Białystok, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej oraz zbiornik szczelny na ścieki o poj. 9,9 m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6740.1.15.9.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Białystok, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6740.1.15.8.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-27
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Białystok, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Zawady

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: