Geoportal Rutki - zambrowski - Pozwolenia na budowę Rutki - zambrowski

Pozwolenia na budowę Rutki - zambrowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Rutkach

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Rutek. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Rutkach. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Rutek

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Rutkach. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na odcinku E-F, budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/Nn, budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4 kV na odcinku J-K, budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4 KV na odcinku K-L.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.42.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zabudowie zagrodowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.21.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-12
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: nadbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą w zabudowie zagrodowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.304.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa dwóch budynków inwentarskich - obór w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6741.242.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-31
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3/dobę wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 173/1 w obrębie Mężenin, gm. Rutki (zmiana dec. nr 324/2019 z 17.12.2019)
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.239.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-08-26
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornika naziemnego o poj. 2,7m3 do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.160.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-06-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku gospodarczo-garażowego w zabudowie zagrodowej.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.53.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-03-03
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.12.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-01-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej, rozbiórka budynku gospodarczego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.1.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-01-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej .
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB.6740.354.2019
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2019-11-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Rutki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: