Obszary chronione Kolbudy - gdański

Ochrona przyrody w Kolbudach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kolbudach? Sprawdź aktualne statystyki dla Kolbud, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kolbud

obszar chronionego krajobrazu
  • Otomiński Obszar Chronionego Krajobrazu: 1444.0 ha
  • Doliny Raduni: 1065.0 ha
  • Przywidzki: 1025.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Pomlewo: 114.0 ha
  • Dolina Reknicy: 66.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 0.63 ha
rezerwat
  • Jar Reknicy: 66.0 ha
  • Bursztynowa Góra: 5.3 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Kolbudy

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: