Obszary chronione Przywidz - gdański

Ochrona przyrody w Przywidzu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Przywidzu? Sprawdź aktualne statystyki dla Przywidza, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Przywidza

obszar chronionego krajobrazu
  • Przywidzki: 7771.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Przywidz: 887.0 ha
  • Guzy: 115.0 ha
  • Huta Dolna: 66.0 ha
  • Pomlewo: 64.0 ha
  • Zielenina: 57.0 ha
  • Szumleś: 7.3 ha
rezerwat
  • Wyspa na Jeziorze Przywidz: 4.6 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Przywidz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: