Geoportal Kołczygłowy - bytowski - Obszary chronione Kołczygłowy - bytowski

Obszary chronione Kołczygłowy - bytowski

Ochrona przyrody w Kołczygłowach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kołczygłowach? Sprawdź aktualne statystyki dla Kołczygłów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kołczygłów

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Dolina Słupi: 7605.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Słupi: 1080.0 ha
  • Ostoja Masłowiczki: 314.0 ha
rezerwat
  • Dolina Huczka: 13.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Słupi: 7604.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Kołczygłowy

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: