Geoportal Trzebielino - bytowski - Obszary chronione Trzebielino - bytowski

Obszary chronione Trzebielino - bytowski

Ochrona przyrody w Trzebielinie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Trzebielinie? Sprawdź aktualne statystyki dla Trzebielina, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Trzebielina

obszar chronionego krajobrazu
 • Źródliskowy Obszar Brdy i Wieprzy na Wschód od Miastka: 109.0 ha
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Dolina Słupi: 32.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Wieprzy i Studnicy: 1971.0 ha
 • Torfowisko Trzebielino: 100.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 3.9 ha
 • : 3.0 ha
 • : 2.7 ha
 • : 2.4 ha
 • : 0.33 ha
rezerwat
 • Torfowisko Zieliń Miastecki: 47.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Słupi: 13.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Trzebielino

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: