Obszary chronione Lipnica - bytowski

Ochrona przyrody w Lipnicy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Lipnicy? Sprawdź aktualne statystyki dla Lipnicy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Lipnicy

obszar chronionego krajobrazu
 • Fragment Borów Tucholskich: 10073.0 ha
park krajobrazowy
 • Zaborski Park Krajobrazowy: 0.96 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Borzyszkowska: 6461.0 ha
 • Nowa Brda: 2089.0 ha
 • Ostoja Zapceńska: 2076.0 ha
 • Lasy Rekowskie: 15.0 ha
 • Sandr Brdy: 2.4 ha
użytek ekologiczny
 • : 0.04 ha
 • : 0.01 ha
rezerwat
 • Ostrów Trzebielski - otulina: 76.0 ha
 • Mechowisko Radość - otulina: 60.0 ha
 • Mechowisko Radość: 9.5 ha
 • Ostrów Trzebielski: 8.3 ha
 • Jezioro Laska: 2.5 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bory Tucholskie: 8983.0 ha
 • Wielki Sandr Brdy: 1865.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: