Geoportal Kolsko - nowosolski - Obszary chronione Kolsko - nowosolski

Obszary chronione Kolsko - nowosolski

Ochrona przyrody w Kolsku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kolsku? Sprawdź aktualne statystyki dla Kolska, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kolska

obszar chronionego krajobrazu
  • Rynny Obrzycko-Obrzańskie: 2928.0 ha
  • Pojezierze Sławsko-Przemęckie: 1388.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska: 0.99 ha
użytek ekologiczny
  • UROCZYSKO ZACISZE: 4.8 ha
  • W OLSZYNIE: 2.8 ha
  • USTRONIE: 2.7 ha
  • POŚRÓD SOSEN: 0.78 ha
rezerwat
  • Mesze: 20.0 ha
  • Jezioro Święte: 19.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Pojezierze Sławskie: 494.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Sława, Ochrona przyrody Bojadła, Ochrona przyrody Nowa Sól
Przejdź na nowy: Geoportal Kolsko

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: