Obszary chronione Sława - Sława

Ochrona przyrody w Sławie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Sławie? Sprawdź aktualne statystyki dla Sławy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Sławy

obszar chronionego krajobrazu
  • Pojezierze Sławsko-Przemęckie: 9120.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska: 9.9 ha
  • Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice: 2.5 ha
park krajobrazowy
  • Przemęcki Park Krajobrazowy:
użytek ekologiczny
  • MYSZKOWSKIE BAGNO: 5.0 ha
  • ŁĄKA KOCHANA: 1.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Pojezierze Sławskie: 11387.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Kolsko, Ochrona przyrody Nowa Sól

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: