Obszary chronione Nowa Sól - nowosolski

Ochrona przyrody w gminie Nowa Sól

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Nowa Sól? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Nowa Sól, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Nowa Sól

obszar chronionego krajobrazu
 • Nowosolska Dolina Odry: 2473.0 ha
 • Pojezierze Sławsko-Przemęckie: 1656.0 ha
 • Rynny Obrzycko-Obrzańskie: 991.0 ha
 • Wzgórza Dalkowskie: 362.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Nowosolska Dolina Odry: 2689.0 ha
 • Żurawie Bagno Sławskie: 42.0 ha
użytek ekologiczny
 • DOLINA JEZIORNEJ: 12.0 ha
 • KOSACIEC: 4.1 ha
rezerwat
 • Mesze:
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Środkowej Odry: 2689.0 ha
 • Pojezierze Sławskie: 1771.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Nowa Sól

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: