Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Konstantynów - bialski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Konstantynów

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Konstantynowie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Konstantynowie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Konstantynów

Sprawdź MPZP Konstantynów dla dowolnej działki w Konstantynowie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • Uchwała nr XXXI/229/18 Rady Gminy Konstantynów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Konstantynów w korytarzu lokalizacji ropociągu
    Numer uchwały: XXXI/229/18
    Data uchwalenia: 2018-10-12
  • UCHWAŁA Nr XXVIII/1/2002 RADY GMINY KONSTANTYNÓW z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konstantynów.
    Numer uchwały: XXVIII/1/02
    Data uchwalenia: 2002-04-16

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Konstantynów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: