Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rokitno - bialski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Rokitno

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Rokitnie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Rokitnie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Rokitno

Sprawdź MPZP Rokitno dla dowolnej działki w Rokitnie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • UCHWAŁA Nr XXVIII/177/2001 RADY GMINY ROKITNO z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokitno.
    Numer uchwały: XXVIII/177/01
    Data uchwalenia: 2001-12-13

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Rokitno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: