Geoportal Korczew - siedlecki - Obszary chronione Korczew - siedlecki

Obszary chronione Korczew - siedlecki

Ochrona przyrody w Korczewie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Korczewie? Sprawdź aktualne statystyki dla Korczewa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Korczewa

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Bugu: 14.0 ha
 • Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.18 ha
park krajobrazowy
 • Nadbużański Park Krajobrazowy: 9838.0 ha
 • Nadbużański Park Krajobrazowy - otulina: 535.0 ha
 • Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu - otulina: 5.6 ha
 • Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu: 0.13 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Nadbużańska: 3051.0 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 4: 2.7 ha
 • użytek 1: 2.1 ha
 • użytek 503: 1.2 ha
 • użytek 3: 0.7 ha
 • użytek 5: 0.59 ha
 • użytek 2: 0.43 ha
 • użytek 6: 0.41 ha
 • użytek 502: 0.17 ha
rezerwat
 • Kaliniak: 53.0 ha
 • Przekop: 21.0 ha
 • Dębniak: 21.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnego Bugu: 3952.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Korczew

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: