Obszary chronione Siemiatycze - siemiatycki

Ochrona przyrody w gminie Siemiatycze

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Siemiatycze? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Siemiatycze, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Siemiatycze

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Bugu: 3263.0 ha
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu: 0.47 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Nadbużańska: 1102.0 ha
 • Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego: 44.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 0.99 ha
 • : 0.91 ha
 • : 0.85 ha
 • : 0.83 ha
 • : 0.77 ha
 • : 0.29 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.27 ha
 • : 0.24 ha
 • : 0.2 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnego Bugu: 2607.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Siemiatycze

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: