Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Korytnica - węgrowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Korytnica

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Korytnicy i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Korytnicy, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Korytnica

Sprawdź MPZP Korytnica dla dowolnej działki w Korytnicy. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • Uchwała nr XXIV/125/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Adampol, Czaple, Dąbrowa, Decie, Korytnica, Kruszew, Leśniki, Nojszew, Pniewnik, Połazie Świętochowskie, Rabiany, Rąbież, Roguszyn, Sewerynów, Stary Świętochów, Szczurów, Trawy, Wielądki, Wola Korytnicka, Wypychy, Zakrzew, Zalesie, Żabokliki, Żelazów
    Numer uchwały: XXIV/125/20
    Data uchwalenia: 2020-06-15
  • UCHWAŁA Nr XXIII/109/04 RADY GMINY KORYTNICA z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
    Numer uchwały: XXIII/109/04
    Data uchwalenia: 2004-12-17

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Korytnica

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: