Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Strachówka - wołomiński

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Strachówka

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Strachówce i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Strachówce, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Strachówka

Sprawdź MPZP Strachówka dla dowolnej działki w Strachówce. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • UCHWAŁA Nr XVII/78/2004 RADY GMINY STRACHÓWKA z dnia 19 października 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rurociąg naftowy "Przyjaźń".
    Numer uchwały: XVII/78/2004
    Data uchwalenia: 2004-10-19
  • Uchwała nr XXVI/129/97 Rady Gminy Strachówka z dnia 23 października 1997 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Strachówka w części wsi Borucza,
    Numer uchwały: XXVI/129/97
    Data uchwalenia: 1997-10-23

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Strachówka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: