Geoportal Kraśniczyn - krasnostawski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kraśniczyn - krasnostawski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kraśniczyn - krasnostawski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Kraśniczyn

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Kraśniczynie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Kraśniczynie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Kraśniczyn

Sprawdź MPZP Kraśniczyn dla dowolnej działki w Kraśniczynie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • Uchwała nr IX/38/2015 Rady Gminy Kraśniczyn z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Cmentarza Rzymsko-Katolickiego w Miejscowości Bończa”
    Numer uchwały: IX/38/15
    Data uchwalenia: 2015-08-20
  • UCHWAŁA Nr XI/43/07 RADY GMINY KRAŚNICZYN z dnia 27 września 2007 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gruntów rolnych przeznaczonych do zalesienia w Gminie Kraśniczyn"
    Numer uchwały: XI/43/07
    Data uchwalenia: 2007-09-27

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Kraśniczyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: