Geoportal Krasocin - włoszczowski - Obszary chronione Krasocin - włoszczowski

Obszary chronione Krasocin - włoszczowski

Ochrona przyrody w Krasocinie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Krasocinie? Sprawdź aktualne statystyki dla Krasocina, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Krasocina

obszar chronionego krajobrazu
  • Włoszczowsko-Jędrzejowski: 5520.0 ha
  • Konecko-Łopuszniański: 1803.0 ha
  • Przedborski (świętokrzyskie): 1517.0 ha
park krajobrazowy
  • Przedborski Park Krajobrazowy: 2870.0 ha
  • Przedborski Park Krajobrazowy - otulina: 1842.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Przedborska: 1965.0 ha
  • Dolina Górnej Pilicy: 751.0 ha
  • Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie: 0.2 ha
rezerwat
  • Oleszno: 203.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Krasocin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: