Obszary chronione Kluczewsko - włoszczowski

Ochrona przyrody w Kluczewsku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kluczewsku? Sprawdź aktualne statystyki dla Kluczewska, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kluczewska

obszar chronionego krajobrazu
 • Przedborski (świętokrzyskie): 7466.0 ha
park krajobrazowy
 • Przedborski Park Krajobrazowy - otulina: 7408.0 ha
 • Przedborski Park Krajobrazowy: 3559.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Przedborska: 1821.0 ha
 • Dolina Górnej Pilicy: 1435.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 13.0 ha
 • : 2.2 ha
 • : 0.8 ha
 • : 0.8 ha
 • : 0.71 ha
 • : 0.65 ha
 • : 0.63 ha
 • : 0.59 ha
 • : 0.57 ha
 • : 0.57 ha
 • : 0.43 ha
 • : 0.4 ha
 • : 0.34 ha
 • : 0.3 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.25 ha
 • : 0.21 ha
 • : 0.15 ha
rezerwat
 • Murawy Dobromierskie: 36.0 ha
 • Bukowa Góra: 35.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Kluczewsko

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: