Obszary chronione Łopuszno - kielecki

Ochrona przyrody w Łopusznie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Łopusznie? Sprawdź aktualne statystyki dla Łopuszna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Łopuszna

obszar chronionego krajobrazu
 • Konecko-Łopuszniański: 15297.0 ha
 • Przedborski (świętokrzyskie): 696.0 ha
 • Chęcińsko-Kielecki: 0.2 ha
park krajobrazowy
 • Przedborski Park Krajobrazowy: 880.0 ha
 • Przedborski Park Krajobrazowy - otulina: 840.0 ha
 • Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy - otulina: 0.2 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Przedborska: 2257.0 ha
 • Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie: 50.0 ha
rezerwat
 • Oleszno: 61.0 ha
 • Góra Dobrzeszowska: 25.0 ha
 • Ewelinów: 15.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Słupia