Obszary chronione Krzywcza - przemyski

Ochrona przyrody w Krzywczy

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Krzywczy? Sprawdź aktualne statystyki dla Krzywczy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Krzywczy

obszar chronionego krajobrazu
  • Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 3720.0 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego: 5777.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Przemyska: 3703.0 ha
  • Rzeka San: 178.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Pod Uryńskim": 1.9 ha
stanowisko dokumentacyjne
  • Skałka z rybami:
rezerwat
  • Brzoza Czarna w Reczpolu: 2.5 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Pogórze Przemyskie: 5871.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Rokietnica