Geoportal Książ Wielki - miechowski - Obszary chronione Książ Wielki - miechowski

Obszary chronione Książ Wielki - miechowski

Ochrona przyrody w Książu Wielkim

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Książu Wielkim? Sprawdź aktualne statystyki dla Książa Wielkiego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Książa Wielkiego

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej: 13784.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Kwiatówka: 47.0 ha
  • Dolina Górnej Mierzawy: 8.1 ha
  • Giebułtów: 6.4 ha
rezerwat
  • Lipny Dół koło Książa Wielkiego: 21.0 ha
  • Kwiatówka: 11.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Książ Wielki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: