Obszary chronione Kozłów - miechowski

Ochrona przyrody w Kozłowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kozłowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Kozłowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kozłowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej: 8576.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Górnej Mierzawy: 618.0 ha
  • Kępie na Wyżynie Miechowskiej: 54.0 ha
  • Biała Góra: 13.0 ha
rezerwat
  • Kępie na Wyżynie Miechowskiej: 45.0 ha
  • Biała Góra: 11.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Charsznica